AANDACHT VOOR LEVENSKUNST DOOR FILM & GESPREK

Big Fish

De waarheid van een mensenleven – 8 november. In Big Fish draait het om één vraag: wat is beter voor ons te geloven: de kale feiten of de verhalen die we ervan kunnen maken? Waar zit, anders gezegd, de waarheid van een mensenleven? Henk Procee begeleidt je door deze gedachte, bij de fantasie prikkelende film Big Fish.

Over Big Fish

8 november

(Big Fish is een onderdeel van de filmcyclus: 3 films en besprekingen met 1 thema: waarheid. De andere films van de cyclus zijn Hannah Arendt en The Stanford Prison Experiment.)

In Big Fish draait het om één vraag: wat is beter voor ons te geloven: de kale feiten of de verhalen die we ervan kunnen maken? Will leert zijn vader Ed pas op zijn sterfbed echt kennen. De vader van Will is namelijk een fantasierijke verteller en dat irriteert de rationele Will mateloos. Maar nu Ed op sterven ligt, wil hij erachter komen wie zijn vader echt is: wie is de man achter die verzinsels? Een poëtische zoektocht naar waarheid en hoe we het leven kunnen leven.

In Big Fish maakt regisseur Tim Burton gretig gebruik van alle mogelijkheden die een filmmaker heeft. Alles wat de hoofdpersoon verzint kan Burton laten zien: een weerwolf, een heks bij wie je de toekomst in haar ogen kunt lezen, Ewan McGregor met zijn hoofd in de bek van een leeuw, tienduizend narcissen, en zelfs de hemel.

Waarheid van een mensenleven 

In de filosofie is een belangrijk thema wat ‘beter voor ons is te geloven’. Waar zit anders gezegd waarheid? In onze houding ten opzichte van de werkelijkheid, in de kale feiten, in de verhalen die we ervan kunnen maken? Vanuit deze vragen die prof. dr. Henk Procee opwerpt, krijgt ‘Big Fish’ een filosofische strekking. Je kunt de film namelijk ook zien als zoektocht naar wat waarheid is. En in het verlengde daarvan, naar hoe te leven. Procee was tot aan zijn emeritaat directeur van het Studium Generale en bijzonder hoogleraar Wijsbegeerte aan de Universiteit Twente.

Filmcyclus Waarheid

De filmcyclus is een boeiend programma van drie bijzondere films met dito sprekers (drie hooggeleerde wijsgeren, verbonden (geweest) aan de Universiteit Twente) over één thema. Dat thema is dit jaar ‘waarheid’.

‘De waarheid staat onder druk. Nepnieuws en misleidende Facebook-campagnes bedreigen wereldwijd democratische processen; bevolkingsgroepen worden tegen elkaar opgezet. De geloofwaardigheid van de wetenschap is niet meer vanzelfsprekend, kennis over klimaatverandering en vaccinatieprogramma’s wordt openlijk in twijfel getrokken.’  (stichting Maand van de Filosofie)

We vragen ons af: hoe komt waarheid tot stand? Is de waarheid voor iedereen hetzelfde? Wat kunnen filosofen ons leren over een constructieve en effectieve omgang met het begrip waarheid?

Agenda