AANDACHT VOOR LEVENSKUNST DOOR FILM & GESPREK

Jan Hoogland

‘Je kunt op verschillende manieren naar de werkelijkheid kijken’

‘Je kunt op verschillende manieren naar de werkelijkheid kijken’

Jan Hoogland is bijzonder hoogleraar Christelijke filosofie aan de Universiteit Twente, lector samenlevingsvraagstukken aan de Viaa in Zwolle en universitair docent bestuurswetenschappen aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Hij studeerde sociologie en filosofie en promoveerde in 1992 aan de Erasmus Universiteit Rotterdam (cum laude) op een proefschrift over de metafysica bij Adorno.

‘Met bezieling je werk doen. Daar richt ik me op, bij professionals, leidinggevenden en bestuurders van maatschappelijke organisaties. Dat doe ik via aan de filosofie ontleende vormen van reflectie en gesprek.’

‘De alledaagse ervaring gaat aan de wetenschap vooraf. Wetenschap is geen ultieme waarheid. Je kunt op andere manieren naar de werkelijkheid kijken. Bijvoorbeeld een meer levensbeschouwelijke, met aandacht voor fundamentele waarden van het leven.’

Films

Agenda